Project Succes
Een keuze, geen toeval
De weg naar succes begint met bewust kiezen

                                   "Projectmanagement is al meer dan 25 jaar mijn lust en leven. Er
                                   bestaat voor mij geen mooier beroep.", zo meent Erika Schurink.
                                   Haar succes percentage verslaat met gemak het gemiddelde. Wat
                                   maakt dat zij haar projecten wel succesvol afgerond krijgt?
                                  
                                   "Het begint met heel bewust kiezen", legt ze uit. Alle project-
                                   betrokkenen kiezen heel bewust dat het project, het programma of
                                   de projecten succesvol gaan zijn. Het is de taak van de projectmanager om ze allemaal hiervoor te laten kiezen. Als directie, projectmanager en de teams allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk succesvol zijn dan heb je al meer dan 75% kans dat het succesvol gaat zijn. Bij tijd en wijle is het beslist niet gemakkelijk om een heel diverse groep mensen met hun eigen en/of persoonlijke belangen zo eenduidig achter een project te krijgen, daar komt best veel bij kijken maar is zeer de moeite waard.
                                  
Kijk bij "projectkaart" om te zien waar en kijk bij "projectplek" om te zien bij welke bedrijven projecten gaande zijn en/of succesvol zijn afgerond.
Copyright © 2014 by AkirE
All Rights reserved
E-Mail: info@kiesprojectsucces.nl
Tel: +31 55 8 4321 53
Kritsche succesfactoren

Naast het bewust kiezen, sturen en uitvoeren van een project zijn er nog een flink aantal andere kritsche succesfactoren die meewegen in het succesvol krijgen van een project. Per branche, bedrijf en soort project kunnen deze verschillen. Over het algemeen moet zeker rekening gehouden worden met: de gekozen projectmethodiek, projectbeheersing, productkennis, branche c.q. bedrijf know-how, communicatievaardigheden, scope, tijd en budget.

De projectmanager gebruikt de kritische succesfactoren en bijbehorende middelen om het project te sturen, risicomanagement en stakeholdermanagement mee uit te voeren. Als bijvoorbeeld het kennisniveau van een product te laag is dan zal dit gerapporteerd worden en zal de projectmanager zorgen dat het genoemde kennisniveau omhoog gaat.

Kritsche succesfactoren zijn meestal niet zo statisch als vermeend. Het is dan ook zaak dat de projectmanager, de stuurgroep en/of directie maar ook de andere projectbetrokkenen goed op de hoogte zijn van de kritsche succesfactoren. Samen wordt zo gewaakt over eventuele wijzigingen en op de nieuwe werkelijkheid ingespeeld.
home projectkaart projectplek contact